فروشگاه مهندسی عمران

مجموعه برنامه ها و فایل های آموزشی مهندسی عمران

برنامه اکسل وصله تیر(پیچ)

برنامه اکسل وصله تیر(پیچ) این برنامه به جهت محاسبه ورق های وصله بال و جان تیرهای ای شکل درمحیط اکسل نوشته شده است. شما با وارد کردن پارامترهای مورد نیاز در این برنامه به راحتی می توانید ورق های وصله و تعداد و همچنین فاصله پیچ ها از هم دیگر را تعیین نمایید.   www.zagrossaze.com ...

توضیحات بیشتر - دانلود 150,000 تومان
تعداد صفحه(1):