فروشگاه مهندسی عمران

مجموعه برنامه ها و فایل های آموزشی مهندسی عمران

برنامه اکسل طراحی اتصال پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری WFB

برنامه اکسل طراحی اتصال پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری WFB کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار پیچی به کمک ورقهای روسری و زیرسری می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد. شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به  صورت  رایگان دانلود کنید  و یک هفته رایگان  از این برنامه استفاده کنید. www.zagrossaze.com در این برنامه بند به بند آیین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 90,000 تومان

برنامه اکسل کنترل چشمه اتصال و ورق پیوستگی

برنامه اکسل کنترل چشمه اتصال و ورق پیوستگی کاربرد این برنامه اکسل برای کنترل سخت کننده های جان تیر و همچنین ورق های مضاعف در ناحیه اتصال تیر به ستون یا وجود بارهای متمرکز می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد. شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به  صورت  رایگان دانلود کنید  و یک هفته رایگان  از این برنامه استفاده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,000 تومان

برنامه اکسل اتصال گیردار جوشی تقویت نشده

برنامه اکسل اتصال گیردار جوشی تقویت نشده کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار جوشی تقویت نشده می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد. شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به  صورت  رایگان دانلود کنید  و یک هفته رایگان  از این برنامه استفاده کنید. www.zagrossaze.com در این برنامه بند به بند آیین نامه های ایرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,000 تومان

برنامه اکسل طراحی اتصال گیردار جوشی با ورق های روسری و زیرسری

برنامه اکسل طراحی اتصال گیردار جوشی با ورق های روسری و زیرسری کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار جوشی با کمک ورق های روسری و زیرسری و ورق جان می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد. شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به صورت رایگان دانلود کنید و یک ماه رایگان از این برنامه استفاده کنید. www.zagrossaze.com   در این برنامه بند به بند آیین نامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,000 تومان

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار فلنجی می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد. شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به صورت  رایگان دانلود کنید  و یک ماه رایگان  از این برنامه استفاده کنید. www.zagrossaze.com در این برنامه بند به بند آیین نامه های ایران به ترتیب به کاربرده شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,000 تومان

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 4 پیچی

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 4 پیچی کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار فلنجی چهار پیچی می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد. شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به صورت رایگان دانلود کنید و یک ماه رایگان از برنامه استفاده نمایید. www.zagrossaze.com   در این برنامه بند به بند آیین نامه های ایران به ترتیب به کاربرده شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,000 تومان

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 8 پیچی

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 8 پیچی کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار فلنجی هشت پیچی می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد. شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به صورت رایگان دانلود کنید و یک ماه رایگان از آن استفاده نمایید.   www.zagrossaze.com   در این برنامه بند به بند آیین نامه های ایران به ترتیب به کاربرده شده ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,000 تومان

برنامه اکسل وصله تیر(پیچ)

برنامه اکسل وصله تیر(پیچ) این برنامه به جهت محاسبه ورق های وصله بال و جان تیرهای ای شکل درمحیط اکسل نوشته شده است. شما با وارد کردن پارامترهای مورد نیاز در این برنامه به راحتی می توانید ورق های وصله و تعداد و همچنین فاصله پیچ ها از هم دیگر را تعیین نمایید.   www.zagrossaze.com ...

توضیحات بیشتر - دانلود 150,000 تومان
تعداد صفحه(1):